Reklamacja

Jeśli chcesz zgłosić zakupiony u nas towar, wyślij lub w inny sposób wyślij towar wraz z kopią dowodu zakupu wraz ze szczegółowym opisem usterki na naszej stronie
Oddział Jablonec. Wskazane jest, aby wysłać towar w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim pojemniku wysyłkowym. Słabo opakowane lub uszkodzone opakowania nie przejmują od transport z powodu możliwego mechanicznego uszkodzenia produktu.

Klient jest zobowiązany do złożenia reklamowanego towaru oczyszczonego, wysuszonego, pozbawionego wszelkich zanieczyszczeń i higienicznie niebezpiecznego.

Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towarów, które nie są zgodne z powyższymi ogólnymi wytycznymi dotyczącymi higieny!

Towary przekazane do reklamacji będą sprawdzane tylko pod kątem wady określonej przez Kupującego (w formularzu reklamacyjnym, w załączonym arkuszu opisu usterki).
Zalecamy użycie formularza reklamacyjnego do opisania wady produktu.

$ REKLAMACE


Zostaniesz powiadomiony e-mailem o otrzymaniu towaru. Obsługujemy reklamację w możliwie najkrótszym czasie, ale najpóźniej w ciągu 30 dni.